2019-02-21

Drömmen om ett stabilt kassaflöde

7 användbara tips

Om kassaflödet inte fungerar som det ska kan det leda till allvarliga problem för ditt företag – hur bra företaget än mår på pappret. Men oroa dig inte! Vi finns här för att hjälpa. Här delar vi med oss av några generella tips som hjälper dig att hålla ditt kassaflöde i schack och få en positiv känsla inför ditt företags ekonomi.

1. Skapa en realistisk budget

Det första steget mot ett jämnt kassaflöde är att skapa en realistisk budget. Du måste noggrant gå igenom tidigare månaders transaktioner och identifiera de fasta kostnaderna och de varierande utgifterna. Genom att ha en klar översikt över din ekonomi kan du undvika överraskningar och förbereda dig för framtida utmaningar.

2. Ha en buffert

Ibland kan oväntade utgifter eller låg försäljningstakt inträffa. För att skydda din verksamhet bör du ha en krisreserv. Se det som ett sparande som du bara rör vid i nödsituationer. Att ha en buffert kan hjälpa dig att hantera kortsiktiga ekonomiska problem utan att behöva låna pengar eller försätta ditt företag i riskzonen.

3. Följ upp faktureringen

Ett av de vanligaste problemen som företagare står inför är sena betalningar från kunder. För att förhindra det bör du ha en strukturerad faktureringsprocess. Skicka fakturor i tid, påminn kunder om förfallodatum och följ upp om betalningar är försenade. Ju snabbare du får in pengar, desto bättre blir ditt kassaflöde.

4. Förhandla med leverantörer

Tänk på att du alltid kan förhandla med dina leverantörer om bättre villkor. Om du kan få längre betalningstider eller rabatter kan det avsevärt förbättra din likviditet. Etablera starka relationer med dina leverantörer och var öppen för diskussioner kring affärerna.

5. Diversifiera din kundbas

Att förlita sig på ett fåtal stora kunder kan vara riskabelt om en av dem plötsligt drar sig ur eller minskar sina beställningar. Försök att diversifiera din kundbas genom att attrahera fler kunder och utöka ditt nätverk. Det kommer att minska risken för svagt kassaflöde om en kund drar sig ur.

6. Använd digitala verktyg

Det finns en mängd digitala verktyg och programvaror som kan hjälpa dig att följa upp och hantera ditt kassaflöde. Använd dem till din fördel. Automatisera faktureringen, övervaka utgifterna och få regelbundna rapporter om din ekonomi. Det kommer att göra hanteringen av ditt kassaflöde mer effektivt.

7. Rådfråga en ekonom

Slutligen, om du kämpar med att hålla ditt kassaflöde i balans, tveka inte att rådfråga oss. Vi har expertisen och erfarenheten för att hjälpa dig att navigera genom ekonomiska utmaningar och se till att ditt företag fortsätter att blomstra – med pengar på kontot.