2024-04-23

Så hjälper Flow dig att optimera skatteplaneringen

Alla företag, stora som små, vill skatteplanera på ett sätt som gynnar företaget. Vi är experter på att navigera rätt i skattlandskapet på ett smart och laglydigt sätt. Såhär ser vår process ut:

Skapa en bild av företagets situation

Vårt första steg i skatteplanering är att förstå ditt företags specifika situation och behov. Vi genomför en grundlig analys av ditt företags ekonomiska struktur, verksamhet och långsiktiga mål. Här ingår också att granska tidigare skattedeklarationer, resultatrapporter och framtida affärsplaner för att identifiera möjligheter och risker.

Anpassa strategi och planering

Utifrån analysen skapar vi sedan en skräddarsydd strategi för skatteplaneringen. Den kan innefatta allt från hur vi ska utnyttja avdrag till att omstrukturera företagets affärsverksamhet för att optimera skatteeffekterna. I praktiken kan det till exempel handla om att göra avdrag för forskning och utveckling eller anställdas vidareutbildning, och att hitta rätt balans mellan eget kapital och lånade pengar. Vi fokuserar på att hitta lagliga och effektiva sätt att minimera skattebördan och förbättra kassaflödet.

Proaktiv rådgivning och uppföljning

Skattelandskapet förändras och kräver kontinuerlig uppdatering från vår sida. Därför erbjuder vi proaktiv rådgivning och regelbunden uppföljning för att säkerställa att din skatteplanering förblir just det – optimal. Vi berättar om lagändringar, rapporteringskrav och skattefrister som kan påverka dig och ditt företag, och anpassar din strategi efter behov.

Genom att samarbeta med oss och lägga tid på att skatteplanera smart kan du frigöra tid (och pengar!) som lyfter ditt företag.